Nyhammars IF

Bellas minnesfond / Nyhammars IF:s minnesfond

Bellas minnesfond / Nyhammars IF:s minnesfond

Inrättades 2013 till minne av vår unga medlem Isabelle Axelsson-Timonen som tragiskt omkom i en trafikolycka under sommaren.

Minnesfonden är riktad till barn-och ungdomsverksamheten i föreningen. Medlen får användas till inköp av material, de olika lagen kan ansöka om bidrag till cuper, avslutningar eller liknande. Ansökning görs till styrelsen, som är beslutande.

Medel kan skänkas till denna minnesfond till exempel vid någons bortgång, födelsedag eller enbart för att stödja Nyhammars IF: s barn- och ungdomsverksamhet.

Ta kontakt med Barbro Forsberg Nystedt 073-8440872 eller någon annan i styrelsen.

Pengar insättes sedan på föreningens bankgiro 5618-6208 eller swish till 123 224 22 87.